RKK võimaldab rentida treeninguteks, võistlusteks jms sisehalli ja välisplatse koos alal oleva varustusega (AG torud, poom, kiik ja tõkked). Kõrvalruumides olev varustus ei kuulu sisehalli rendi sisse ja nende kasutamine lepitakse eraldi kokku.

Halli või platside rentimisel sõlmitakse rentijaga rendi- ja heperemeheliku kasutamise leping, millega kasutaja kinnitab, et suhtub heaperemehelikult Raplamaa Koerteklubi MTÜ varasse ja annab teada kui on midagi rendi ajal juhtunud. Kasutaja süül tekkinud kahju hüvitab kasutaja.

Koerte urineerimine/ märgistamine/ kergendamine hallis ja platsidel on keelatud!  Selline rikkumine tasustatud 5.- eur juhtum. Hallis tuleb “õnnetuspaik” märgistada ja töödelda hallis olevate vahenditega.

Jooksuajal emastega on halli kasutamine keelatud.